หนังสือเวียนมาใหม่ใน 15 วัน
  เลือกดูหนังสือเวียน ประจำวันที่     เดือน     พ.ศ.  
  คำค้น       
หนังสือเวียนประจำวันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562
เอกสารวันที่ : 25/06/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศล และถวายพระพรแด่สมเด็จพระสังฆราช ในวันที่ ๒๖ มิ.ย.๖๒ ณ พระอุโบสถว  กษ0920/ว1960  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศล และถวายพระพรแด่สมเด็จพระสังฆราช ในวันที่ ๒๖ มิ.ย.๖๒ ณ พระอุโบสถวัดสุปัฎนารามวรวิหาร จ.อุบลราชธานี
เอกสารวันที่ : 25/06/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  สรุปข่าวกรมวิชาการเกษตร ประจำวันที่ ๒๒-๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒   กษ0920/ว1959  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
สรุปข่าวกรมวิชาการเกษตร ประจำวันที่ ๒๒-๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒
เอกสารวันที่ : 25/06/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  บิดานางสาวพิทยาภรณ์ ตันติยากร ถึงแก่กรรม กำหนดฌาปนกิจศพในวันที่ ๒๗ มิ.ย.๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ สุสานป่า  กษ0920/ว1958  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
บิดานางสาวพิทยาภรณ์ ตันติยากร ถึงแก่กรรม กำหนดฌาปนกิจศพในวันที่ ๒๗ มิ.ย.๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ สุสานป่าเส้า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
เอกสารวันที่ : 25/06/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือก (น.ส.ปภัสรา คุณเลิศ)   กษ0920/ว1956  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือก (น.ส.ปภัสรา คุณเลิศ)
เอกสารวันที่ : 25/06/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพ  กษ0920/ว1955  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร ในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร
เอกสารวันที่ : 25/06/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  38 th Inernational Vegetable Training Course (IVTC) ANNOUNCEMENT   กษ0920/ว1954  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
38 th Inernational Vegetable Training Course (IVTC) ANNOUNCEMENT
เอกสารวันที่ : 25/06/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  Update of Agricultural Counsellor contact   กษ0920/ว1953  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
Update of Agricultural Counsellor contact
เอกสารวันที่ : 25/06/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๘ ในวันที่ ๕-๗ พ  กษ0920/ว1952  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๘ ในวันที่ ๕-๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น อ.เมือง จ.นนทบุรี
หนังสือเวียนประจำวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562
เอกสารวันที่ : 24/06/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  เชิญประชุมหารือเพื่อจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้แผนปฏิบัติการด้านงานวิจัยและนวัตกรรมกรมวิชาการเกษต  กษ0920/ว1949  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
เชิญประชุมหารือเพื่อจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้แผนปฏิบัติการด้านงานวิจัยและนวัตกรรมกรมวิชาการเกษตร ปี ๒๕๖๔-๒๕๖๙(แผนงานใหม่) ในวันที่ ๒๗-๒๘ มิ.ย.๖๒ ณ ห้องประชุม ๒๐๑ ชั้น ๒ ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร กทม.
เอกสารวันที่ : 24/06/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  แจ้งเวียนบทคัดย่อผลงานทางวิชาการเพื่อตรวจสอบ นางปิยรัตน์ ธรรมกิจวัฒน์   กษ0920/ว1948  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
แจ้งเวียนบทคัดย่อผลงานทางวิชาการเพื่อตรวจสอบ นางปิยรัตน์ ธรรมกิจวัฒน์
เอกสารวันที่ : 24/06/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ส่งปฏิทินกรมวิชาการเกษตรระหว่างวันที่ ๒๐ มิถุนายน - ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒  กษ0920/ว1947  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ส่งปฏิทินกรมวิชาการเกษตรระหว่างวันที่ ๒๐ มิถุนายน - ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒
เอกสารวันที่ : 24/06/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  การปลูกไม้มีค่าในพื้นที่ต่าง   กษ0920/ว1946  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
การปลูกไม้มีค่าในพื้นที่ต่าง
เอกสารวันที่ : 24/06/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขอความอนุเคราะห์ให้ความช่วยเหลือครอบครัวเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส เสีย  กษ0920/ว1945  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ขอความอนุเคราะห์ให้ความช่วยเหลือครอบครัวเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส เสียชีวิตในเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้
เอกสารวันที่ : 24/06/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒   กษ0920/ว1944  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒
เอกสารวันที่ : 24/06/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขอเชิญร่วมทำบุญพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๖๒   กษ0920/ว1943  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ขอเชิญร่วมทำบุญพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๖๒
เอกสารวันที่ : 24/06/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขอแจ้งกำหนดการจัดฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง   กษ0920/ว1942  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ขอแจ้งกำหนดการจัดฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง
เอกสารวันที่ : 24/06/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  การให้กู้เงิน "โครงการบ้าน ธอส. - กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ ๑๔"   กษ0920/ว1941  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
การให้กู้เงิน "โครงการบ้าน ธอส. - กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ ๑๔"
เอกสารวันที่ : 24/06/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  รายชื่อผู้เอาประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มประจำปี ๒๕๖๒   กษ0920/ว1940  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
รายชื่อผู้เอาประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มประจำปี ๒๕๖๒
เอกสารวันที่ : 24/06/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  บัญชีนวัตกรรมไทย (พฤษภาคม ๒๕๖๒)   กษ0920/ว1938  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
บัญชีนวัตกรรมไทย (พฤษภาคม ๒๕๖๒)
เอกสารวันที่ : 24/06/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน   กษ0920/ว1937  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
เอกสารวันที่ : 24/06/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  แจ้งเวียนบทคัดย่อผลงานทางวิชาการเพื่อตรวจสอบ นายพิเชฐ เชาวน์วัฒนาวงศ์   กษ0920/ว1936  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
แจ้งเวียนบทคัดย่อผลงานทางวิชาการเพื่อตรวจสอบ นายพิเชฐ เชาวน์วัฒนาวงศ์
เอกสารวันที่ : 24/06/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  สรุปข่าวกรมวิชาการเกษตร ประจำวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒   กษ0920/ว1934  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
สรุปข่าวกรมวิชาการเกษตร ประจำวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒
เอกสารวันที่ : 24/06/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขอนำส่งรายงานการประชุมนโยบายด้านการเกษตรของจีนและทั่วโลก รายงานการพัฒนาภาคการเกษตรของจีนและนโยบายด้า  กษ0920/ว1933  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ขอนำส่งรายงานการประชุมนโยบายด้านการเกษตรของจีนและทั่วโลก รายงานการพัฒนาภาคการเกษตรของจีนและนโยบายด้านอาหารทั่วโลก ปี ๒๕๖๒
หนังสือเวียนประจำวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562
เอกสารวันที่ : 21/06/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๘ ระหว่า  กษ0920/ว1929  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๘ ระหว่างวันที่ ๕-๗ พ.ย.๖๒ ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น อ.เมือง จ.นนทบุรี
เอกสารวันที่ : 21/06/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  แจ้งเตือนครั้งที่ ๑ ตรวจพบศัตรูพืช ณ ด่านตรวจพืชท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   กษ0920/ว1928  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
แจ้งเตือนครั้งที่ ๑ ตรวจพบศัตรูพืช ณ ด่านตรวจพืชท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เอกสารวันที่ : 21/06/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  สรุปข่าวกรมวิชาการเกษตร วันที่ ๒๐ มิ.ย.๖๒   กษ0920/ว1927  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
สรุปข่าวกรมวิชาการเกษตร วันที่ ๒๐ มิ.ย.๖๒
เอกสารวันที่ : 21/06/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ พัฒนาพื้นที่วัดป่าศรีแสงธรรม ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖  กษ0920/ว1926  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ พัฒนาพื้นที่วัดป่าศรีแสงธรรม ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ วัดป่าศรีแสงธรรม อ.โขงเจียม จ.อบ.
เอกสารวันที่ : 21/06/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  การชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กษ0920/ว1925  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
การชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เอกสารวันที่ : 21/06/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือก (นายไตรเดช ข่ายทอง)  กษ0920/ว1924  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือก (นายไตรเดช ข่ายทอง)
เอกสารวันที่ : 21/06/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  แจ้งเวียนบทคัดย่อผลงานทางวิชาการเพื่อตรวจสอบ นางสาวมัลลิกา แก้ววิเศษ   กษ0920/ว1923  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
แจ้งเวียนบทคัดย่อผลงานทางวิชาการเพื่อตรวจสอบ นางสาวมัลลิกา แก้ววิเศษ
หนังสือเวียนประจำวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562
เอกสารวันที่ : 20/06/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้  กษ0920/ว1920  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในการคัดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด
เอกสารวันที่ : 20/06/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขอเชิญร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลและร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ในวันที่ ๒๖ ต.ค.๖๒ ณ วัดม  กษ0920/ว1919  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ขอเชิญร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลและร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ในวันที่ ๒๖ ต.ค.๖๒ ณ วัดมณีบรรพตวรวิหาร ต.ระแหง อ.เมืองตาก จ.ตาก
เอกสารวันที่ : 20/06/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขอเชิญร่วมอนุโมทนาการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒ พ.ย.๖๒ ณ วัดกลางมิ่งเมือง ต.ในเ  กษ0920/ว1918  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ขอเชิญร่วมอนุโมทนาการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒ พ.ย.๖๒ ณ วัดกลางมิ่งเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
เอกสารวันที่ : 20/06/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขอความร่วมมือเข้มงวดตรวจสอบการนำเข้าและเคลื่อนย้ายสุกรและซากสุกรตามแนวชายแดน   กษ0920/ว1917  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ขอความร่วมมือเข้มงวดตรวจสอบการนำเข้าและเคลื่อนย้ายสุกรและซากสุกรตามแนวชายแดน
เอกสารวันที่ : 20/06/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  แจ้งเวียนบทคัดย่อผลงานทางวิชาการเพื่อตรวจสอบ นายจรัญ ดิษฐไชยวงศ์  กษ0920/ว1915  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
แจ้งเวียนบทคัดย่อผลงานทางวิชาการเพื่อตรวจสอบ นายจรัญ ดิษฐไชยวงศ์
เอกสารวันที่ : 20/06/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขอส่งสำเนาประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเ  กษ0920/ว1914  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ขอส่งสำเนาประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
เอกสารวันที่ : 20/06/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐   กษ0920/ว1911  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
เอกสารวันที่ : 20/06/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขอเรียนเชิญให้เกียรติรับเชิญเป็นเจ้าภาพและรับฟังเทศมหาชาติเวสสันดรชาดกเนื่องในสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศ  กษ0920/ว1910  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ขอเรียนเชิญให้เกียรติรับเชิญเป็นเจ้าภาพและรับฟังเทศมหาชาติเวสสันดรชาดกเนื่องในสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๑ ก.ค.๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. ณ ศาลาการเปรียญ วัดมหาธาตุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร กทม.
เอกสารวันที่ : 20/06/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขอเชิญประชุมคณะทำงานแผนบูรณาการพัฒนาและทดสอบเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพภ  กษ0920/ว1907  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ขอเชิญประชุมคณะทำงานแผนบูรณาการพัฒนาและทดสอบเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมและเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนเกษตรกรรม ในวันที่ ๑๐ ก.ค.๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๑ ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร
เอกสารวันที่ : 20/06/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขอส่งเวียนกรอบงานวิจัยแผนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรเพื่อสร้างมูลค่า  กษ0920/ว1906  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ขอส่งเวียนกรอบงานวิจัยแผนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
เอกสารวันที่ : 20/06/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  สรุปข่าวกรมวิชาการเกษตร ประจำวันที่ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๖๒   กษ0920/ว1905  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
สรุปข่าวกรมวิชาการเกษตร ประจำวันที่ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๖๒
เอกสารวันที่ : 20/06/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  แจ้งเปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดอุบลราชธานี  กษ0920/ว1904  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
แจ้งเปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดอุบลราชธานี
เอกสารวันที่ : 20/06/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขอส่งสำเนาคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1326/2562 ลว. 17 มิ.ย. 2562 เรื่องย้ายข้าราชการ (นายสนอง จรินท  กษ0920/ว1902  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ขอส่งสำเนาคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1326/2562 ลว. 17 มิ.ย. 2562 เรื่องย้ายข้าราชการ (นายสนอง จรินทร)
เอกสารวันที่ : 20/06/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขอเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการ eGovernment Forum 2019 ระหว่างวันที่ 28-29 ส.ค. 62 ณ ศูนย์ประชุมว  กษ0920/ว1901  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ขอเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการ eGovernment Forum 2019 ระหว่างวันที่ 28-29 ส.ค. 62 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องวายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
เอกสารวันที่ : 20/06/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ภาพรวมวันหยุดราชการประจำปีและการกำหนดให้วันที่ ๔ พฤษภาคม เป็นวันฉัตรมงคล  กษ0920/ว1898  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ภาพรวมวันหยุดราชการประจำปีและการกำหนดให้วันที่ ๔ พฤษภาคม เป็นวันฉัตรมงคล
หนังสือเวียนประจำวันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562
เอกสารวันที่ : 19/06/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนี  กษ0920/ว1892  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระมหาวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันศุกร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ วัดทุ่งศรีเจริญ ต.แก่งโดม อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลฯ
เอกสารวันที่ : 19/06/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  แจ้งผลการตรวจพบปัญหาสุขอนามัยพืช ณ ด่านตรวจพืชท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   กษ0920/ว1889  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
แจ้งผลการตรวจพบปัญหาสุขอนามัยพืช ณ ด่านตรวจพืชท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เอกสารวันที่ : 19/06/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  สรุปข่าวกรมวิชาการเกษตร ประจำวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒   กษ0920/ว1888  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
สรุปข่าวกรมวิชาการเกษตร ประจำวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒
เอกสารวันที่ : 19/06/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการอาวุโส   กษ0920/ว1886  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
หนังสือเวียนประจำวันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562
เอกสารวันที่ : 18/06/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขอเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการ eGovernment Forum ๒๐๑๙ ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ ส.ค.๖๒ ณ ศูนย์ประชุมวา  กษ0920/ว1884  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ขอเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการ eGovernment Forum ๒๐๑๙ ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ ส.ค.๖๒ ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องวายุภักษ์ ๒-๔ ชั้น ๔ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการฯ กทม.
เอกสารวันที่ : 18/06/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขอเชิญสมาชิกร่วมกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๔ มิ.ย.๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น  กษ0920/ว1883  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ขอเชิญสมาชิกร่วมกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๔ มิ.ย.๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ โรงแรมลายทอง จ.อุบลราชธานี
เอกสารวันที่ : 18/06/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้แผนปฏิบัติการด้านงานวิจัยและนวัตกรรม กรมวิชาการเกษตร ปี ๒๕๖๔-๒๕๖๙   กษ0920/ว1882  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้แผนปฏิบัติการด้านงานวิจัยและนวัตกรรม กรมวิชาการเกษตร ปี ๒๕๖๔-๒๕๖๙ (แผนงานใหม่) ส่งภายในวันที่ ๑๙ มิ.ย.๖๒
เอกสารวันที่ : 18/06/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ส่งข้อมูลเตือนภัยการเกษตร ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒   กษ0920/ว1881  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ส่งข้อมูลเตือนภัยการเกษตร ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒
เอกสารวันที่ : 18/06/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ข้อมูลเกี่ยวกับกัญชง/กัญชา ของสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ และฝ่ายการเกษตรประจำสถานเอกอัครราช  กษ0920/ว1880  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ข้อมูลเกี่ยวกับกัญชง/กัญชา ของสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ และฝ่ายการเกษตรประจำสถานเอกอัครราชทูต และประจำสถานกงสุลใหญ่
เอกสารวันที่ : 18/06/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขอส่งสำเนาประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบฯ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบ  กษ0920/ว1879  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ขอส่งสำเนาประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบฯ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านวิเทศสัมพันธ์)
เอกสารวันที่ : 18/06/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  รับสมัครข้าราชการเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง (ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร ระดับ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)   กษ0920/ว1878  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
รับสมัครข้าราชการเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง (ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร ระดับ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)
เอกสารวันที่ : 18/06/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  เวียนบทคัดย่อผลงานทางวิชาการ นางสาวอรทัย วงค์เมธา  กษ0920/ว1877  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
เวียนบทคัดย่อผลงานทางวิชาการ นางสาวอรทัย วงค์เมธา
เอกสารวันที่ : 18/06/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  แจ้งเวียนบทคัดย่อผลงานทางวิชาการเพื่อตรวจสอบ   กษ0920/ว1876  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
แจ้งเวียนบทคัดย่อผลงานทางวิชาการเพื่อตรวจสอบ
เอกสารวันที่ : 18/06/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  บิดาของนางสาวประภาศิริ ตงศิริ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ถึงแก่กรรม กำหนดฌาปนกิจศพในวันที่ ๑๙ มิ.ย.๖๒ เ  กษ0920/ว1875  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
บิดาของนางสาวประภาศิริ ตงศิริ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ถึงแก่กรรม กำหนดฌาปนกิจศพในวันที่ ๑๙ มิ.ย.๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ วัดสะพานคำ ถนนมรรคาลัย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
เอกสารวันที่ : 18/06/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  การจ้างพนักงานราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒   กษ0920/ว1873  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
การจ้างพนักงานราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
เอกสารวันที่ : 18/06/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  แจ้งเวียนบทคัดย่อผลงานทางวิชาการเพื่อตรวจสอบ   กษ0920/ว1871  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
แจ้งเวียนบทคัดย่อผลงานทางวิชาการเพื่อตรวจสอบ
เอกสารวันที่ : 18/06/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  สรุปข่าวกรมวิชาการเกษตร วันที่ ๑๕-๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒  กษ0920/ว1870  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
สรุปข่าวกรมวิชาการเกษตร วันที่ ๑๕-๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒
เอกสารวันที่ : 18/06/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน ส่งภายในวันที่ ๒๐ มิ.ย.๖๒   กษ0920/1869  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน ส่งภายในวันที่ ๒๐ มิ.ย.๖๒
เอกสารวันที่ : 18/06/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  มารดาของนางอารดา มาสริ ถึงแก่กรรม กำหนดฌาปนกิจศพในวันที่ ๒๓ มิ.ย.๖๒ ณ วัดพิชิตปิตยาราม อ.ธัญบุรี จ.ป  กษ0920/ว1868  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
มารดาของนางอารดา มาสริ ถึงแก่กรรม กำหนดฌาปนกิจศพในวันที่ ๒๓ มิ.ย.๖๒ ณ วัดพิชิตปิตยาราม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
เอกสารวันที่ : 18/06/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี ๒  กษ0920/ว1864  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี ๒๕๖๒ สาขานโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่งภายในวันที่ ๑๘ มิ.ย.๖๒
หนังสือเวียนประจำวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562
เอกสารวันที่ : 17/06/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือก (น.ส.วิชญา ศรีสุข)   กษ0920/ว1861  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือก (น.ส.วิชญา ศรีสุข)
เอกสารวันที่ : 17/06/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือก (นายเอกภาพ ป้านภูมิ)  กษ0920/ว1860  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือก (นายเอกภาพ ป้านภูมิ)
เอกสารวันที่ : 17/06/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือก (น.ส.นภา บุญสังข์)  กษ0920/ว1859  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือก (น.ส.นภา บุญสังข์)
เอกสารวันที่ : 17/06/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือก (นายอุดมศักดิ์ ดวนมีสุข)  กษ0920/ว1858  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือก (นายอุดมศักดิ์ ดวนมีสุข)
เอกสารวันที่ : 17/06/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่ก  กษ0920/ว1857  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
เอกสารวันที่ : 17/06/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน ๒ อัตรา   กษ0920/ว1856  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน ๒ อัตรา
เอกสารวันที่ : 17/06/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๕ (วทท ๔๕) ในวันที่ ๗ ต.ค.๖  กษ0920/ว1855  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๕ (วทท ๔๕) ในวันที่ ๗ ต.ค.๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เอกสารวันที่ : 17/06/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนจิตอาสา  กษ0920/ว1854  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนจิตอาสา
หนังสือเวียนประจำวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562
เอกสารวันที่ : 14/06/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  แจ้งผลการตรวจพบปัญหาสุขอนามัยพืช ณ ด่านตรวจพืชท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   กษ0920/ว1851  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
แจ้งผลการตรวจพบปัญหาสุขอนามัยพืช ณ ด่านตรวจพืชท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เอกสารวันที่ : 14/06/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  สรุปข่าวกรมวิชาการเกษตร วันที่ ๑๔ มิ.ย. ๖๒   กษ0920/ว1850  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
สรุปข่าวกรมวิชาการเกษตร วันที่ ๑๔ มิ.ย. ๖๒
เอกสารวันที่ : 14/06/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือก (น.ส.วีรภรณ์ เดชนำบัญชาชัย)  กษ0920/ว1849  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือก (น.ส.วีรภรณ์ เดชนำบัญชาชัย)
เอกสารวันที่ : 14/06/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขอส่งเวียนกรอบงานวิจัยแผนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านวิทยาการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวสิน  กษ0920/ว1848  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ขอส่งเวียนกรอบงานวิจัยแผนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านวิทยาการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวสินค้าพืช
เอกสารวันที่ : 14/06/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสถาบัน/สำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ   กษ0920/ว1847  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสถาบัน/สำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รอบ ๙ เดือน
เอกสารวันที่ : 14/06/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการและคณะกรรมการบริหารงานวิจัยสถาบันวิจัยพืชสวน ในวันที่ ๒๔-๒  กษ0920/ว1846  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการและคณะกรรมการบริหารงานวิจัยสถาบันวิจัยพืชสวน ในวันที่ ๒๔-๒๘ มิ.ย.๖๒ ณ ห้องประชุม ๓๒๑ สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร
เอกสารวันที่ : 14/06/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕  กษ0920/ว1845  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ พระอุโบสถวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร กทม.
เอกสารวันที่ : 14/06/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ ในวันศุกร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๙ น.   กษ0920/ว1844  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ ในวันศุกร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๙ น.
เอกสารวันที่ : 14/06/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ข้อราชการสำคัญเร่งด่วนของผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในการประชุมคณะกรรมการจังหวัดอุบลราชธานี ครั้  กษ0920/ว1843  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ข้อราชการสำคัญเร่งด่วนของผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในการประชุมคณะกรรมการจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒
เอกสารวันที่ : 14/06/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  สรุปการประชุมคณะกรรมการอำนวยการแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ ๑/๒๕  กษ0920/ว1842  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
สรุปการประชุมคณะกรรมการอำนวยการแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
เอกสารวันที่ : 14/06/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  รายงานประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑ เล่ม   กษ0920/ว1841  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
รายงานประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑ เล่ม
เอกสารวันที่ : 14/06/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือก (นายสิทธิพร งามมณฑา)   กษ0920/ว1840  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือก (นายสิทธิพร งามมณฑา)
เอกสารวันที่ : 14/06/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  คู่มือการขับเคลื่อนงานด้านเกษตรกรรมตามนโยบาย   กษ0920/ว1839  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
คู่มือการขับเคลื่อนงานด้านเกษตรกรรมตามนโยบาย "การตลาดนำการผลิต" ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เอกสารวันที่ : 14/06/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและฝนทิ้งช่วง ปี ๒๕๖๒  กษ0920/ว1838  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและฝนทิ้งช่วง ปี ๒๕๖๒
เอกสารวันที่ : 14/06/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  แจ้งเวียนประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ   กษ0920/ว1836  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
แจ้งเวียนประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
เอกสารวันที่ : 14/06/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  แจ้งเวียนตำแหน่งว่างของข้าราชการ   กษ0920/ว1835  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
แจ้งเวียนตำแหน่งว่างของข้าราชการ
เอกสารวันที่ : 14/06/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขยายเวลารับผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการพืชวงศ์ถั่วแห่งชาติ ครั้งที่ ๗ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่   กษ0920/ว1833  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ขยายเวลารับผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการพืชวงศ์ถั่วแห่งชาติ ครั้งที่ ๗ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๔ มิ.ย.๖๒
เอกสารวันที่ : 14/06/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  สรุปข่าวกรมวิชาการเกษตร วันที่ 13 มิ.ย. 62   กษ0920/ว1832  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
สรุปข่าวกรมวิชาการเกษตร วันที่ 13 มิ.ย. 62
เอกสารวันที่ : 14/06/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และอนุญาตให้สมาชิก กบข. เข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้แก่สมาชิก กบข. ประจำปี  กษ0920/ว1831  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และอนุญาตให้สมาชิก กบข. เข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้แก่สมาชิก กบข. ประจำปี 2562 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมลายทอง อ.เมือง จ.อุบลฯ
หนังสือเวียนประจำวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562
เอกสารวันที่ : 13/06/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  บิดาของนางสาวบังอรแสนคานถึงแก่กรรม สวดพระอภิธรรม13-15 มิถุนายน 2562 ฌาปนกิจศพในวันที่ 16 มิถุนายน256  กษ0920/ว1829  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
บิดาของนางสาวบังอรแสนคานถึงแก่กรรม สวดพระอภิธรรม13-15 มิถุนายน 2562 ฌาปนกิจศพในวันที่ 16 มิถุนายน2562 เวลา 15.00 น. ณ ฌาปนสถาน บ้านท่าสวนมอญ ต.ฝายนาแซง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
เอกสารวันที่ : 13/06/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือก (นายรัชวงศ์ พรหมพันธุ์ใจ)  กษ0920/ว1827  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือก (นายรัชวงศ์ พรหมพันธุ์ใจ)
เอกสารวันที่ : 13/06/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขอความร่วมมือตรวจสอบรายชื่อสมาขิกในกลุ่ม   กษ0920/ว1824  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ขอความร่วมมือตรวจสอบรายชื่อสมาขิกในกลุ่ม
เอกสารวันที่ : 13/06/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  รายงานโครงการ The Green Super Rice Project เพื่อความมั่นคงทางอาหารของประเทศในแถบพื้นที่หนึ่งแถบหนึ่ง  กษ0920/ว1823  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
รายงานโครงการ The Green Super Rice Project เพื่อความมั่นคงทางอาหารของประเทศในแถบพื้นที่หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (B
เอกสารวันที่ : 13/06/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  แก้ไขข้อความตามบันทึก กพร.ที่ กษ 0901.7/ว73 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2562   กษ0920/ว1822  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
แก้ไขข้อความตามบันทึก กพร.ที่ กษ 0901.7/ว73 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2562
เอกสารวันที่ : 13/06/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัย  กษ0920/ว1821  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๖๒
เอกสารวันที่ : 13/06/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  Invition to participate in the Workshop on Establishing CSVs in the ASFAN Region 8-14 July 2019 ส่งภ  กษ0920/ว1819  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
Invition to participate in the Workshop on Establishing CSVs in the ASFAN Region 8-14 July 2019 ส่งภายในวันที่ ๑๓ มิ.ย.๖๒ ก่อนเวลา ๑๒.๐๐ น.
เอกสารวันที่ : 13/06/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  สรุปผลงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบาย ครั้งที่ 51 (ระหว่างวันที่ 12 กันยายน 2561 - 2  กษ0920/ว1818  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
สรุปผลงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบาย ครั้งที่ 51 (ระหว่างวันที่ 12 กันยายน 2561 - 28 กุมภาพันธ์ 2562) และครั้งที่ 52 (ระหว่างวันที่ 12 กันยายน 2561 - 31 มีนาคม 2562)
เอกสารวันที่ : 13/06/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  แจ้งเวียนตำแหน่งว่างของข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร ปง./ชง.   กษ0920/ว1817  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
แจ้งเวียนตำแหน่งว่างของข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร ปง./ชง.
เอกสารวันที่ : 13/06/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขอส่งสำเนาประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง การขึ้นบัญชีฯ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านปฐพี)   กษ0920/ว1816  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ขอส่งสำเนาประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง การขึ้นบัญชีฯ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านปฐพี)
เอกสารวันที่ : 13/06/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขออนุญาตส่งสื่อประชาสัมพันธ์สิทธิพิเศษให้กับบุคลากรของ กรมวิชาการเกษตร   กษ0920/ว1814  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ขออนุญาตส่งสื่อประชาสัมพันธ์สิทธิพิเศษให้กับบุคลากรของ กรมวิชาการเกษตร
เอกสารวันที่ : 13/06/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขอเชิญร่วมบริจาคสนับสนุนงาน "วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน"   กษ0920/ว1813  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ขอเชิญร่วมบริจาคสนับสนุนงาน "วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน"
เอกสารวันที่ : 13/06/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขอความอนุเคราะห์ช่วยแจกซองผ้าป่ามหากุศลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ   กษ0920/ว1812  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ขอความอนุเคราะห์ช่วยแจกซองผ้าป่ามหากุศลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
เอกสารวันที่ : 13/06/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการวินิจฉัยการเลือก  กษ0920/ว1811  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
เอกสารวันที่ : 13/06/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  แจ้งผลการพิจารณาการขอเข้าร่วมมาตรการควบคุมพิเศษการส่งออกผักผลไม้สดไปสหภาพยุโรป นอร์เวย์ และสมาพันธรั  กษ0920/ว1810  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
แจ้งผลการพิจารณาการขอเข้าร่วมมาตรการควบคุมพิเศษการส่งออกผักผลไม้สดไปสหภาพยุโรป นอร์เวย์ และสมาพันธรัฐสวิส
เอกสารวันที่ : 13/06/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  สรุปข่าวกรมวิชาการเกษตร วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒   กษ0920/ว1809  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
สรุปข่าวกรมวิชาการเกษตร วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒
เอกสารวันที่ : 13/06/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  นางสาวศรีวิเศษ เกษสังข์ ข้าราชการบำนาญ ถึงแก่กรรม กำหนดพระราชพิธีเพลิงศพ ในวันที่ ๑๖ มิ.ย.๖๒ ณ เม  กษ0920/ว1808  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
นางสาวศรีวิเศษ เกษสังข์ ข้าราชการบำนาญ ถึงแก่กรรม กำหนดพระราชพิธีเพลิงศพ ในวันที่ ๑๖ มิ.ย.๖๒ ณ เมรุวัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม.
เอกสารวันที่ : 13/06/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ส่งข้อมูลเตือนภัยการเกษตร ระหว่างวันที่ ๑๒ -๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒   กษ0920/ว1807  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ส่งข้อมูลเตือนภัยการเกษตร ระหว่างวันที่ ๑๒ -๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒
เอกสารวันที่ : 13/06/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัย เพื่อขอรับทุนส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ภา  กษ0920/ว1805  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัย เพื่อขอรับทุนส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ภายใต้แผนงานวิจัยตอบสนองต่อนโยบาย/เป้าหมายรัฐบาลประจำปีงบประมาณ 2561
เอกสารวันที่ : 13/06/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  แจ้งยกเลิกการจัดทำบัตรสมาชิก กบข.แบบพลาสติก  กษ0920/ว1804  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
แจ้งยกเลิกการจัดทำบัตรสมาชิก กบข.แบบพลาสติก
หนังสือเวียนประจำวันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562
เอกสารวันที่ : 11/06/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการปรับปรุงพันธุ์พืชสวน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๗ มิ.ย.๖๒ ณ ห้องประชุม ๓๒๑ สถาบ  กษ0920/ว1801  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการปรับปรุงพันธุ์พืชสวน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๗ มิ.ย.๖๒ ณ ห้องประชุม ๓๒๑ สถาบันวิจัยพืชสวน
เอกสารวันที่ : 11/06/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  มารดาของนายสุรสิทธิ์ อภัยนอก เจ้าหน้าที่การเกษตร ถึงแก่กรรม กำหนดฌาปนกิจศพในวันที่ ๑๕ มิ.ย.๖๑ เวลา   กษ0920/ว1800  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
มารดาของนายสุรสิทธิ์ อภัยนอก เจ้าหน้าที่การเกษตร ถึงแก่กรรม กำหนดฌาปนกิจศพในวันที่ ๑๕ มิ.ย.๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ เมรุวัดบางชัน (รามอินทรา ๑๐๙)
เอกสารวันที่ : 11/06/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  สรุปข่าวกรมวิชาการเกษตร ประจำวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒   กษ0920/ว1799  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
สรุปข่าวกรมวิชาการเกษตร ประจำวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒
เอกสารวันที่ : 11/06/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขอเชิญร่วมฟังพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ วันที่ 1  กษ0920/ว1798  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ขอเชิญร่วมฟังพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ วันที่ 17 มิ.ย.2562 เวลา 17.30 น. ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร ส่งภายในวันที่ ๑๒ มิ.ย.๖๒
เอกสารวันที่ : 11/06/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการตอบแบบสำรวจข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข  กษ0920/ว1793  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการตอบแบบสำรวจข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ส่งภายในวันที่ ๑๘ มิ.ย.๖๒
เอกสารวันที่ : 11/06/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  สรุปข่าวกรมวิชาการเกษตร วันที่ 8 - 10 มิ.ย. 62  กษ0920/ว1792  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
สรุปข่าวกรมวิชาการเกษตร วันที่ 8 - 10 มิ.ย. 62
เอกสารวันที่ : 11/06/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  นางอรสา ลักษณะคำ ข้าราชการบำนาญ ถึงแก่กรรม กำหนดสวดพระอภิธรรมศพ 8-12 มิ.ย.62 ศาลาประยงค์แย้ม วัดราษ  กษ0920/ว1791  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
นางอรสา ลักษณะคำ ข้าราชการบำนาญ ถึงแก่กรรม กำหนดสวดพระอภิธรรมศพ 8-12 มิ.ย.62 ศาลาประยงค์แย้ม วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม รามอินทรา 109 ฌาปนกิจศพ 13 มิ.ย.62
หนังสือเวียนประจำวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562
เอกสารวันที่ : 10/06/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อราชการของผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม   กษ0920/ว1786  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อราชการของผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม
เอกสารวันที่ : 10/06/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ส่งสำเนาประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน   กษ0920/ว1783  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ส่งสำเนาประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
เอกสารวันที่ : 10/06/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  จดหมายข่าว วช ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒   กษ0920/ว1781  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
จดหมายข่าว วช ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒
เอกสารวันที่ : 10/06/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือก (นายศุภชาติ ธรรมนิติเวทย์)   กษ0920/ว1777  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือก (นายศุภชาติ ธรรมนิติเวทย์)
เอกสารวันที่ : 10/06/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  การเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยแล้งต่อเนื่อง   กษ0920/ว1776  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
การเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยแล้งต่อเนื่อง
เอกสารวันที่ : 10/06/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขั้นตอนการปฏิบัติงานโครงการส่วนราชการที่ถูกต้องตามระเบียบราชการ   กษ0920/ว1775  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ขั้นตอนการปฏิบัติงานโครงการส่วนราชการที่ถูกต้องตามระเบียบราชการ
เอกสารวันที่ : 10/06/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  มารดาของ นางพลอย สระทองพิมพ์ ถึงแก่กรรม กำหนดฌาปนกิจศพในวันที่ ๙ มิ.ย.๖๒ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ เมรุวัดหนอง  กษ0920/ว1773  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
มารดาของ นางพลอย สระทองพิมพ์ ถึงแก่กรรม กำหนดฌาปนกิจศพในวันที่ ๙ มิ.ย.๖๒ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ เมรุวัดหนองปรือ ต.หนองกรด อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
เอกสารวันที่ : 10/06/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขอส่งแผ่นพับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   กษ0920/ว1772  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ขอส่งแผ่นพับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เอกสารวันที่ : 10/06/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงการแต่งกายร่วมเป็นเกียรติงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ ๑๑๗  กษ0920/ว1771  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงการแต่งกายร่วมเป็นเกียรติงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ ๑๑๗
เอกสารวันที่ : 10/06/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑ พ.ย.๖๒ ณ วัดลุ่ม ต.ท่าประดู่   กษ0920/ว1770  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑ พ.ย.๖๒ ณ วัดลุ่ม ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
เอกสารวันที่ : 10/06/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  สรุปข่าวกรมวิชาการเกษตร วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒   กษ0920/ว1769  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
สรุปข่าวกรมวิชาการเกษตร วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒
เอกสารวันที่ : 10/06/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขอประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์สารพิษจากเชื้อรา   กษ0920/ว1768  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ขอประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์สารพิษจากเชื้อรา "An Update on Mycotoxin Analysis in Mike and Feed"
เอกสารวันที่ : 10/06/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร   กษ0920/ว1767  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร "กระบวนการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) คุณลักษณะเฉพาะของสิ่งของที่จะซื้อหรือขอบเขตงานที่จะจ้างหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดคุณสมบัติของผู้เข้าเสนอราคาให้สอดคล้องกับความต้องการฯลฯ
เอกสารวันที่ : 10/06/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ/ชำนาญการ   กษ0920/ว1766  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ/ชำนาญการ
เอกสารวันที่ : 10/06/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  หมายรับสั่งวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พุทธศักราช ๒๕๖๒   กษ0920/ว1765  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
หมายรับสั่งวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พุทธศักราช ๒๕๖๒
เอกสารวันที่ : 10/06/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  จัดตั้งสำนักงานส่งเสริมวิสหกิจเพื่อสังคม   กษ0920/ว1764  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
จัดตั้งสำนักงานส่งเสริมวิสหกิจเพื่อสังคม
เอกสารวันที่ : 10/06/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  แจ้งย้ายที่ทำการสำนักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและแจ้งที่ทำการสำนักงานเขตพื้นที่   กษ0920/ว1763  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
แจ้งย้ายที่ทำการสำนักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและแจ้งที่ทำการสำนักงานเขตพื้นที่

สั่งพิมพ์