หนังสือเวียนมาใหม่ใน 15 วัน
  เลือกดูหนังสือเวียน ประจำวันที่     เดือน     พ.ศ.  
  คำค้น       
หนังสือเวียนประจำวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562
เอกสารวันที่ : 22/03/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  สรุปข่าวกรมวิชาการเกษตร วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒   กษ0920/ว926  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
สรุปข่าวกรมวิชาการเกษตร วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒
เอกสารวันที่ : 22/03/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  บัญชานายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับรายงานสถานการณ์ภัยประจำวันที่ ๔, ๖, ๙, และ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒   กษ0920/ว925  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
บัญชานายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับรายงานสถานการณ์ภัยประจำวันที่ ๔, ๖, ๙, และ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒
เอกสารวันที่ : 22/03/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  สรุปข่าวกรมวิชาการเกษตร วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒   กษ0920/ว924  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
สรุปข่าวกรมวิชาการเกษตร วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒
เอกสารวันที่ : 22/03/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  สามีของนางอุไร แสนดี ข้าราชการบำนาญ ถึงแก่กรรม กำหนดฌาปนกิจศพในวันที่ ๒๘ มี.ค.๖๒ ณ เมรุวัดพระศรีมหาธ  กษ0920/ว923  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
สามีของนางอุไร แสนดี ข้าราชการบำนาญ ถึงแก่กรรม กำหนดฌาปนกิจศพในวันที่ ๒๘ มี.ค.๖๒ ณ เมรุวัดพระศรีมหาธาตุ (เมรุ ๒) เวลา ๑๖.๐๐ น.
เอกสารวันที่ : 22/03/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าร่วม "โครงการฝึกอบรมนักวิชาการรุ่นเยาว์จากประเทศภาคีสมาชิกลุ่มแม่น้ำโขง   กษ0920/ว921  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าร่วม "โครงการฝึกอบรมนักวิชาการรุ่นเยาว์จากประเทศภาคีสมาชิกลุ่มแม่น้ำโขง สำหรับปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ส่งภายในวันที่ ๒๕ มี.ค.๖๒ ก่อนเวลา ๐๙.๐๐ น.
เอกสารวันที่ : 22/03/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  กองทุนพิเศษภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โข-ล้านช้าง ประจำปี ๒๕๖๒ ส่งภายในวันที่ ๒๕ มี.ค.๖๒ ก่อนเวลา ๐๙.๐๐  กษ0920/ว920  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
กองทุนพิเศษภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โข-ล้านช้าง ประจำปี ๒๕๖๒ ส่งภายในวันที่ ๒๕ มี.ค.๖๒ ก่อนเวลา ๐๙.๐๐ น.
เอกสารวันที่ : 22/03/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  บิดานางดวงใจ ไชยสัจ ถึงแก่กรรม ฌาปนกิจศพ ในวันที่ ๒๓ มี.ค.๖๒ ณ เมรุวัดโคกกลางเจริญจิต ตำบลโคกกลาง   กษ0920/ว918  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
บิดานางดวงใจ ไชยสัจ ถึงแก่กรรม ฌาปนกิจศพ ในวันที่ ๒๓ มี.ค.๖๒ ณ เมรุวัดโคกกลางเจริญจิต ตำบลโคกกลาง อำเภอลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ
เอกสารวันที่ : 22/03/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  จดหมายข่าวกรมการข้าว ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  กษ0920/ว917  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
จดหมายข่าวกรมการข้าว ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
เอกสารวันที่ : 22/03/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย สวก. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐-๑๕  กษ0920/ว916  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย สวก. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐-๑๕.๓๐ น. ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เด้นส์
เอกสารวันที่ : 22/03/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือก (นายชรินท์ พุกเกษม)   กษ0920/ว915  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือก (นายชรินท์ พุกเกษม)
หนังสือเวียนประจำวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562
เอกสารวันที่ : 21/03/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่ก  กษ0920/ว913  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
เอกสารวันที่ : 21/03/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่ก  กษ0920/ว912  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
เอกสารวันที่ : 21/03/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  เรียนเชิญร่วมบริจาค ในโอกาสครบรอบ ๘๐ ปี   กษ0920/ว911  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
เรียนเชิญร่วมบริจาค ในโอกาสครบรอบ ๘๐ ปี
เอกสารวันที่ : 21/03/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.๙๐ ภ.ง.ด. ๙๑ สำหรับภาษี ๒๕๖๑   กษ0920/ว910  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.๙๐ ภ.ง.ด. ๙๑ สำหรับภาษี ๒๕๖๑
เอกสารวันที่ : 21/03/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  การประกาศใช้พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒   กษ0920/ว909  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
การประกาศใช้พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒
เอกสารวันที่ : 21/03/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขอความอนุเคราะห์ชื้อแผ่น DVD เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน   กษ0920/ว908  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ขอความอนุเคราะห์ชื้อแผ่น DVD เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
เอกสารวันที่ : 21/03/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขอเชิญร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ระหว่างเดือนเมษายน-กันยายน ๒๕๖๒   กษ0920/ว907  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ขอเชิญร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ระหว่างเดือนเมษายน-กันยายน ๒๕๖๒
เอกสารวันที่ : 21/03/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง ตำแหน่ง พนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน ศวพ.มุกดาหาร   กษ0920/ว906  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง ตำแหน่ง พนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน ศวพ.มุกดาหาร
เอกสารวันที่ : 21/03/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขอเชิญประชุมการติดตามโครงการวิจัย ปี ๒๕๖๒ รอบ ๖ เดือน และพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย ปี ๒๕๖๔ ในวันที่  กษ0920/ว905  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ขอเชิญประชุมการติดตามโครงการวิจัย ปี ๒๕๖๒ รอบ ๖ เดือน และพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย ปี ๒๕๖๔ ในวันที่ ๒๒-๒๔ เม.ย.๖๒ ณ อาคารเอนกประสงค์ สวพ.๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๓๐ น.
เอกสารวันที่ : 21/03/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้แผนบูรณาการวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศสู่เกษตรดิจิทัล (การทดลอง/โครง  กษ0920/ว904  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้แผนบูรณาการวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศสู่เกษตรดิจิทัล (การทดลอง/โครงการวิจัยใหม่) ปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๓ เม.ย.๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๑ ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร ส่งภายในวันที่ ๒๙ มี.ค.๖๒
เอกสารวันที่ : 21/03/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  แจ้งผลการตรวจพบปัญหาสุขอนามัยพืช ณ ด่านตรวจพืชท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   กษ0920/ว902  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
แจ้งผลการตรวจพบปัญหาสุขอนามัยพืช ณ ด่านตรวจพืชท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เอกสารวันที่ : 21/03/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  สรุปข่าวกรมวิชาการเกษตร ประจำวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒  กษ0920/ว901  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
สรุปข่าวกรมวิชาการเกษตร ประจำวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒
เอกสารวันที่ : 21/03/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขอความอนุเคราะห์เชิญชวนผู้แทนเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดทำข้อเสนอโครงการ  กษ0920/ว900  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ขอความอนุเคราะห์เชิญชวนผู้แทนเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดทำข้อเสนอโครงการและแผนบริหารความเสี่ยงโครงการที่เสนอขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ
หนังสือเวียนประจำวันพุธที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562
เอกสารวันที่ : 20/03/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  รายงานการเข้าร่วมการประชุมสัมมนา MICE Clinic : Thailand ๔.๐ and Sutainable Meeting   กษ0920/ว898  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
รายงานการเข้าร่วมการประชุมสัมมนา MICE Clinic : Thailand ๔.๐ and Sutainable Meeting
เอกสารวันที่ : 20/03/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  บิดานางสาวธันย์ทัชชญา สุขหาม ถึงแก่กรรม   กษ0920/ว897  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
บิดานางสาวธันย์ทัชชญา สุขหาม ถึงแก่กรรม
เอกสารวันที่ : 20/03/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕ต๒   กษ0920/ว896  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕ต๒
เอกสารวันที่ : 20/03/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขอให้ดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๑๙ ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)   กษ0920/ว895  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ขอให้ดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๑๙ ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
เอกสารวันที่ : 20/03/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือก (น.ส.สุรีย์พร บัวอาจ)   กษ0920/ว894  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือก (น.ส.สุรีย์พร บัวอาจ)
เอกสารวันที่ : 20/03/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขอให้แจ้งรายการสารเคมีเสื่อมสภาพและตัวทำละลายที่ใช้แล้วที่ต้องการทำลาย   กษ0920/ว893  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ขอให้แจ้งรายการสารเคมีเสื่อมสภาพและตัวทำละลายที่ใช้แล้วที่ต้องการทำลาย
เอกสารวันที่ : 20/03/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ส่งข้อมูลเตือนภัยการเกษตร ระหว่างวันที ๑๓ - ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒   กษ0920/ว892  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ส่งข้อมูลเตือนภัยการเกษตร ระหว่างวันที ๑๓ - ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒
เอกสารวันที่ : 20/03/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร นักบริหารงานวิจัย รุ่นที่ ๕   กษ0920/ว891  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร นักบริหารงานวิจัย รุ่นที่ ๕ ของสวก. ส่งภายในวันที่ ๒๑ มี.ค.๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.
เอกสารวันที่ : 20/03/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ประกาศกระทรวงพาณิชย์ จำนวน ๔ ฉบับ เรื่อง ๑.การตรวจสอบมาตรฐานสินค้าและการออกใบรับรองมาตรฐานสินค้า   กษ0920/ว889  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ จำนวน ๔ ฉบับ เรื่อง ๑.การตรวจสอบมาตรฐานสินค้าและการออกใบรับรองมาตรฐานสินค้า พ.ศ.๒๕๖๒ ๒.กำหนดให้แป้งมันสำปะหลังเป็นสินค้ามาตรฐานและมาตรฐานสินค้าแป้งมันสำปะหลัง พ.ศ.๒๕๖๒ ๓.หลักเกณฑ์และวิธีการจัดให้มีการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าและการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าแป้งมันสำปะหลัง พ.ศ.๒๕๖๒ ๔.มาตรฐานสินค้าข้าวสีไทย พ.ศ.๒๕๖๒
เอกสารวันที่ : 20/03/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  การใช้งานแอพพลิเคชั่น "ฟาร์มD"   กษ0920/ว888  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
การใช้งานแอพพลิเคชั่น "ฟาร์มD"
เอกสารวันที่ : 20/03/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขอส่งสำเนาประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิ  กษ0920/ว887  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ขอส่งสำเนาประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ (ด้านวิเทศสัมพันธ์)
หนังสือเวียนประจำวันอังคารที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562
เอกสารวันที่ : 19/03/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  สรุปข่าวกรมวิชาการเกษตร ประจำวันที่ ๑๖ – ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒   กษ0920/ว883  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
สรุปข่าวกรมวิชาการเกษตร ประจำวันที่ ๑๖ – ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒
เอกสารวันที่ : 19/03/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในและ/หรือต่างประเทศ ประจำปีงบป  กษ0920/ว882  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในและ/หรือต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ส่ง กกจ. ก่อนวันที่ ๑๙ เม.ย.๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น.
เอกสารวันที่ : 19/03/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง ๑.เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน/ชำนาญงานสวพ.๓ ๒.เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน/  กษ0920/ว881  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง ๑.เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน/ชำนาญงานสวพ.๓ ๒.เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน/ชำนาญงานหนองคายภายใน๕เม.ย.๖๒
เอกสารวันที่ : 19/03/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  แจ้งผลการตรวจพบปัญหาสุขอนามัยพืช ณ ด่านตรวจพืชท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   กษ0920/ว879  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
แจ้งผลการตรวจพบปัญหาสุขอนามัยพืช ณ ด่านตรวจพืชท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เอกสารวันที่ : 19/03/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขอส่งเอกสาร สำเนาคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๖๒๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้  กษ0920/ว876  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ขอส่งเอกสาร สำเนาคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๖๒๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ นายสุวิทย์ สอนสุข - นายบุญชัย ตัณฑชุณห์
เอกสารวันที่ : 19/03/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขอเชิญร่วมบริจาคเงินทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์และสมทบกองทุนสงฆ์อาพาธโรงพยาบาล  กษ0920/ว867  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ขอเชิญร่วมบริจาคเงินทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์และสมทบกองทุนสงฆ์อาพาธโรงพยาบาลสงขลา ครั้งที่ ๖๐ ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงพยาบาลสงขลา จ.สงขลา
เอกสารวันที่ : 19/03/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ข้อราชการสำคัญเร่งด่วนของผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในการประชุมคณะกรรมการจังหวัดอุบลราชธานี   กษ0920/ว866  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ข้อราชการสำคัญเร่งด่วนของผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในการประชุมคณะกรรมการจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
เอกสารวันที่ : 19/03/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย   กษ0920/ว865  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
เอกสารวันที่ : 19/03/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  การตรวจทันตกรรมประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๒ เม.ย. - ๓ พ.ค.๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ บริเวณด้านหลัง  กษ0920/ว862  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
การตรวจทันตกรรมประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๒ เม.ย. - ๓ พ.ค.๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ บริเวณด้านหลังศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีกรมวิชาการเกษตร
เอกสารวันที่ : 19/03/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  การใช้แอพพลิเคชั่น "ฟาร์ม D"   กษ0920/ว861  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
การใช้แอพพลิเคชั่น "ฟาร์ม D"
เอกสารวันที่ : 19/03/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  สรุปประเด็นการแถลงข่าวตราสัญลักษณ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒   กษ0920/ว860  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
สรุปประเด็นการแถลงข่าวตราสัญลักษณ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
หนังสือเวียนประจำวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2562
เอกสารวันที่ : 18/03/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ  กษ0920/ว853  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (เพิ่มเติม)
เอกสารวันที่ : 18/03/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  แผนปฏิรูปองค์การของกรมวิชาการเกษตร  กษ0920/ว852  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
แผนปฏิรูปองค์การของกรมวิชาการเกษตร
เอกสารวันที่ : 18/03/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขอส่งสำเนาประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ (  กษ0920/ว851  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ขอส่งสำเนาประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ (ด้านปฐพี)
เอกสารวันที่ : 18/03/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขอความอนุเคราะห์พิจารณาเสนอรายชื่อบุคลากรเป็นคณะกรรมการและคณะทำงาน ที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพด้านการ  กษ0920/ว850  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ขอความอนุเคราะห์พิจารณาเสนอรายชื่อบุคลากรเป็นคณะกรรมการและคณะทำงาน ที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพด้านการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช
หนังสือเวียนประจำวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562
เอกสารวันที่ : 15/03/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้แผนบูรณาการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์สู่การเกษตรที่ม  กษ0920/ว842  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้แผนบูรณาการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์สู่การเกษตรที่มั่นคงและยั่งยืน (การทดลอง/โครงการวิจัยใหม่) ปี ๒๕๖๔ ในวันที่ ๒๖ เม.ย.๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๗ สวร.
เอกสารวันที่ : 15/03/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๔๗ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒  กษ0920/ว841  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๔๗ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑) และสรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ ๔๘ (ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)
เอกสารวันที่ : 15/03/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏฺบัติราชการของหน่วยงานระดับ สถาบัน/สำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ  กษ0920/ว840  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏฺบัติราชการของหน่วยงานระดับ สถาบัน/สำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รอบ ๖ เดือน
เอกสารวันที่ : 15/03/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๑ (Thailand Research Expo ๒๐๑๙)" ระหว่างวันที่ ๗-๑๐ เม.ย.๖๒  กษ0920/839  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๑ (Thailand Research Expo ๒๐๑๙)" ระหว่างวันที่ ๗-๑๐ เม.ย.๖๒ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ กทม.
เอกสารวันที่ : 15/03/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  รับโอนข้าราชการ (กรมป่าไม้)   กษ0920/ว838  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
รับโอนข้าราชการ (กรมป่าไม้)
เอกสารวันที่ : 15/03/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขอส่งสำเนาคำสั่ง ๓๑๘/๒๕๖๒ ลว.๑๑ มี.ค.๒๕๖๒ เรื่องแต่งตั้งที่ปรึกษาสำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ นางห  กษ0920/ว836  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ขอส่งสำเนาคำสั่ง ๓๑๘/๒๕๖๒ ลว.๑๑ มี.ค.๒๕๖๒ เรื่องแต่งตั้งที่ปรึกษาสำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ นางหทัยรัตน์ อุไรรงค์
เอกสารวันที่ : 15/03/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขอส่งสำเนาประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ (  กษ0920/ว835  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ขอส่งสำเนาประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ (ด้านปรับปรุงพันธุ์พืช)
เอกสารวันที่ : 15/03/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๒ ทางอินเทอร์เน็ต   กษ0920/ว834  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๒ ทางอินเทอร์เน็ต
เอกสารวันที่ : 15/03/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขอส่งสำเนาคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คำสั่งที่ ๖๒๖/๖๒ ลว.๑๓ มี.ค.๖๒ เรื่อง ย้ายข้าราชการ   กษ0920/ว833  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ขอส่งสำเนาคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คำสั่งที่ ๖๒๖/๖๒ ลว.๑๓ มี.ค.๖๒ เรื่อง ย้ายข้าราชการ
เอกสารวันที่ : 15/03/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขอส่งสำเนาคำสั่ง ๒๖๖/๒๕๖๒ ลว. ๒๗ ก.พ.๒๕๖๒ เรื่องปรับปรุงหน้าที่ความรับผิดชอบ การแบ่งงานภายในและให้บุ  กษ0920/ว832  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ขอส่งสำเนาคำสั่ง ๒๖๖/๒๕๖๒ ลว. ๒๗ ก.พ.๒๕๖๒ เรื่องปรับปรุงหน้าที่ความรับผิดชอบ การแบ่งงานภายในและให้บุคลากรปฏิบัติงานที่กองการยาง
เอกสารวันที่ : 15/03/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  เเจ้งหมายเลขโทรศัพท์ (เพิ่มเติม)  กษ0920/ว830  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
เเจ้งหมายเลขโทรศัพท์ (เพิ่มเติม)
หนังสือเวียนประจำวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2562
เอกสารวันที่ : 14/03/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  การฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูล Agricultural & Environmental Science Database ในวันที่ ๙ เม.ย.๖๒   กษ0920/ว824  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
การฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูล Agricultural & Environmental Science Database ในวันที่ ๙ เม.ย.๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น ๓ อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร
เอกสารวันที่ : 14/03/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขอเชิญประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๒ สถาบันวิจัยพืชสวน ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรแรมดีวาน่าพลาซ  กษ0920/ว823  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ขอเชิญประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๒ สถาบันวิจัยพืชสวน ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรแรมดีวาน่าพลาซ่า กระบี่ อ่าวนาง อำเภอเมือง จ.กระบี่
เอกสารวันที่ : 14/03/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  รับโอนข้าราชการ (สำนักปลัดกระทรวงวัฒนธรรม)   กษ0920/ว822  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
รับโอนข้าราชการ (สำนักปลัดกระทรวงวัฒนธรรม)
เอกสารวันที่ : 14/03/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  แจ้งเตือนผู้ผลิตและพักใช้ใบรับรองหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงคัดบรรจุ   กษ0920/ว818  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
แจ้งเตือนผู้ผลิตและพักใช้ใบรับรองหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงคัดบรรจุ
เอกสารวันที่ : 14/03/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยของ สวพ.๔ ในระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ มี.ค.๖๒ ณ ห้องประชุม ๑ สวพ.๔ ส่ง  กษ0920/ว813  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยของ สวพ.๔ ในระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ มี.ค.๖๒ ณ ห้องประชุม ๑ สวพ.๔ ส่ง กวช. ภายในวันที่ ๒๐ มี.ค.๖๒
หนังสือเวียนประจำวันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562
เอกสารวันที่ : 13/03/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  สรุปเครื่องแบบปฏิบัติราชการ   กษ0920/ว810  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
สรุปเครื่องแบบปฏิบัติราชการ
เอกสารวันที่ : 13/03/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐   กษ0920/ว808  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
เอกสารวันที่ : 13/03/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  การพิจารณาแผนบูรณาการวิจัยและพัฒนา ปี ๒๕๖๔   กษ0920/ว807  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
การพิจารณาแผนบูรณาการวิจัยและพัฒนา ปี ๒๕๖๔
เอกสารวันที่ : 13/03/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ หลักสูตร Super Kids Super Camp ระหว่างวันที่ ๒๒ เม.ย. - ๓ พ.ค.๖๒ เวลา  กษ0920/ว806  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ หลักสูตร Super Kids Super Camp ระหว่างวันที่ ๒๒ เม.ย. - ๓ พ.ค.๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ คณะมนุษยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
เอกสารวันที่ : 13/03/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  การเปิดรับสมัครตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ของศูนย์ CIRCAP  กษ0920/ว805  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
การเปิดรับสมัครตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ของศูนย์ CIRCAP
เอกสารวันที่ : 13/03/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือก นางณัฏฐิณี ศิริมาจันทร์   กษ0920/ว804  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือก นางณัฏฐิณี ศิริมาจันทร์
เอกสารวันที่ : 13/03/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขอเชิญเข้าร่วมงานวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๒๗ ปี ในวันที่ ๑ เม.ย.๖๒  กษ0920/ว803  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ขอเชิญเข้าร่วมงานวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๒๗ ปี ในวันที่ ๑ เม.ย.๖๒
เอกสารวันที่ : 13/03/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนา Al&loT Summit ๒๐๑๙ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ เม.ย.๖๒ ณ ศูนย์ประชุมวายุภัก  กษ0920/ว802  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนา Al&loT Summit ๒๐๑๙ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ เม.ย.๖๒ ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องวายุภัทรษ์ ๒-๔ ชั้น ๔ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์
เอกสารวันที่ : 13/03/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  การรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ   กษ0920/ว801  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
การรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ
เอกสารวันที่ : 13/03/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  สรุปการประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference) วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒   กษ0920/ว800  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
สรุปการประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference) วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
เอกสารวันที่ : 13/03/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เหรียญที่ระลึก และเหรียญเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก   กษ0920/ว799  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เหรียญที่ระลึก และเหรียญเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
เอกสารวันที่ : 13/03/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  แจ้งย้ายที่ทำการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)   กษ0920/ว794  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
แจ้งย้ายที่ทำการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)
หนังสือเวียนประจำวันอังคารที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2562
เอกสารวันที่ : 12/03/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  สรุปประเด็นการประชุมหารือซักซ้อมความเข้าใจนโยบายแนวทางการจัดทำโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่อ  กษ0920/ว790  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
สรุปประเด็นการประชุมหารือซักซ้อมความเข้าใจนโยบายแนวทางการจัดทำโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
เอกสารวันที่ : 12/03/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ตำแหน่งข้าราชการว่าง ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ศวส.เชียงราย   กษ0920/ว789  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ตำแหน่งข้าราชการว่าง ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ศวส.เชียงราย
เอกสารวันที่ : 12/03/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขอความร่วมมือในการดำเนินงานเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงการสร้างพื้นฐานระดับพื้นที  กษ0920/ว788  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ขอความร่วมมือในการดำเนินงานเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงการสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน ๒๕ ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ ๑)
เอกสารวันที่ : 12/03/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ส่งข้อมูลเตือนภัยการเกษตร ระหว่างวันที ๑๓ - ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒   กษ0920/ว787  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ส่งข้อมูลเตือนภัยการเกษตร ระหว่างวันที ๑๓ - ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒
เอกสารวันที่ : 12/03/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขอความอุปถัมภ์การจัดโครงการปลูกต้นกล้าสร้างธรรมทายาท ประจำปี ๒๕๖๒  กษ0920/ว781  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ขอความอุปถัมภ์การจัดโครงการปลูกต้นกล้าสร้างธรรมทายาท ประจำปี ๒๕๖๒
หนังสือเวียนประจำวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2562
เอกสารวันที่ : 08/03/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  การพิจารณาความดีความชอบลูกจ้างประจำ ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒   กษ0920/ว774  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
การพิจารณาความดีความชอบลูกจ้างประจำ ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒
เอกสารวันที่ : 08/03/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ส่งสำเนาประกาศเกษียณข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒   กษ0920/ว773  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ส่งสำเนาประกาศเกษียณข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
เอกสารวันที่ : 08/03/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขอความร่วมมือเร่งรัดข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดฯ   กษ0920/ว772  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ขอความร่วมมือเร่งรัดข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดฯ
เอกสารวันที่ : 08/03/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขอส่งคู่มือการเสนอขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข  กษ0920/ว769  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ขอส่งคู่มือการเสนอขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ
เอกสารวันที่ : 08/03/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขอเชิญส่งนักวิจัยเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำข้อเสนอโครงการผ่านกองทุนวิจัยของสหภาพยุโรป H  กษ0920/ว768  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ขอเชิญส่งนักวิจัยเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำข้อเสนอโครงการผ่านกองทุนวิจัยของสหภาพยุโรป Horizon ๒๐๒๐ และ Horizon Europe (FP๙) วันที่ ๑๙-๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ ส่งภายในวันที่ ๑๑ มี.ค.๖๒
เอกสารวันที่ : 08/03/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขอความร่วมมือให้หลีกเลี่ยงหรืองดการจัดกิจกรรมในห้วงการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารีบราชการทหารกองประจำก  กษ0920/ว767  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ขอความร่วมมือให้หลีกเลี่ยงหรืองดการจัดกิจกรรมในห้วงการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารีบราชการทหารกองประจำการ
เอกสารวันที่ : 08/03/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  แนวทางปฏิบัติกรณีกรณีพบบัตรประจำตัวประชาชนที่เจ้าของบัตรทำบัตรหาย   กษ0920/ว766  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
แนวทางปฏิบัติกรณีกรณีพบบัตรประจำตัวประชาชนที่เจ้าของบัตรทำบัตรหาย
เอกสารวันที่ : 08/03/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการสาธารณะ "ทางรอดเกษตรกรไทย...ในภาวะวิกฤตหนี้สิน" ในวันที่ ๒๐ มี.ค.  กษ0920/ว764  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการสาธารณะ "ทางรอดเกษตรกรไทย...ในภาวะวิกฤตหนี้สิน" ในวันที่ ๒๐ มี.ค.๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๗ ตึก ๑ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลกรณ์มหาวิทยาลัย ส่งภายในวันที่ ๑๓ มี.ค.๖๒
เอกสารวันที่ : 08/03/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  สรุปข่าวกรมวิชาการเกษตร ประจำวันที่ ๖ – ๗ มีนาคม ๒๕๖๒   กษ0920/ว763  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
สรุปข่าวกรมวิชาการเกษตร ประจำวันที่ ๖ – ๗ มีนาคม ๒๕๖๒
เอกสารวันที่ : 08/03/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  MEXT - The Nuclear Researchers Exchange Program FY ๒๐๑๙ ส่งภายในวันที่ ๑๑ มี.ค.๖๒   กษ0920/ว762  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
MEXT - The Nuclear Researchers Exchange Program FY ๒๐๑๙ ส่งภายในวันที่ ๑๑ มี.ค.๖๒
เอกสารวันที่ : 08/03/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขอความอนุเคราะห์กัณฑ์หลอนประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๐ มี.ค.๖๒   กษ0920/ว761  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ขอความอนุเคราะห์กัณฑ์หลอนประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๐ มี.ค.๖๒
เอกสารวันที่ : 08/03/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ประกาศรายชื่อผู้รับการคัดเลือก นายวุฒิชัย กากแก้ว   กษ0920/ว759  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ประกาศรายชื่อผู้รับการคัดเลือก นายวุฒิชัย กากแก้ว
เอกสารวันที่ : 08/03/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขอให้แจ้งรายชื่อข้าราชการที่ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ส่งภายในวันที่ ๑๘ มี.ค.๖๒   กษ0920/ว758  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ขอให้แจ้งรายชื่อข้าราชการที่ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ส่งภายในวันที่ ๑๘ มี.ค.๖๒
เอกสารวันที่ : 08/03/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขอให้ส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในรอบที่ ๑ ( ๑ ต.ค.๒๕๖๑-๓๑ มี.ค.๒๕๖๒)ของ ผอ.กอง/ผอ.สถาบัน/ผอ.สำ  กษ0920/ว757  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ขอให้ส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในรอบที่ ๑ ( ๑ ต.ค.๒๕๖๑-๓๑ มี.ค.๒๕๖๒)ของ ผอ.กอง/ผอ.สถาบัน/ผอ.สำนัก หรือเทียบเท่า
เอกสารวันที่ : 08/03/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขอส่งสำเนาประกาศฯ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีฯ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านสรีรวิทยา  กษ0920/ว756  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ขอส่งสำเนาประกาศฯ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีฯ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านสรีรวิทยาการผลิตพืช)
เอกสารวันที่ : 08/03/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  การประชาสัมพันธ์ข่าว ๒๐๑๙ Japan International Award for Young Agricultural Researchers (Japan Award)  กษ0920/ว755  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
การประชาสัมพันธ์ข่าว ๒๐๑๙ Japan International Award for Young Agricultural Researchers (Japan Award) ส่งภายในวันที่ ๑๑ มี.ค.๖๒
หนังสือเวียนประจำวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2562
เอกสารวันที่ : 07/03/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขอส่งสำเนาคำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน กรมวิชาการเก  กษ0920/ว753  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ขอส่งสำเนาคำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน กรมวิชาการเกษตร (เพิ่มเติม)
เอกสารวันที่ : 07/03/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือก นางสาวสุวรรณี ศรีทองอินทร์   กษ0920/ว747  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือก นางสาวสุวรรณี ศรีทองอินทร์
เอกสารวันที่ : 07/03/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่ก  กษ0920/ว746  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การกอการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
เอกสารวันที่ : 07/03/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "กลยุทธ์ในการจัดซื้อจัดจ้างให้ห่างไกลความเสี่ยง" ในวันที่๒๘-๒๙ มี.ค.๖๒  กษ0920/ว745  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "กลยุทธ์ในการจัดซื้อจัดจ้างให้ห่างไกลความเสี่ยง" ในวันที่๒๘-๒๙ มี.ค.๖๒ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน จ.ชลบุรี
เอกสารวันที่ : 07/03/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  แจ้งกำหนดการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น กรมวิชาการเกษตร ประจำปี ๒๕๖๑ ส่งภายในวันที่ ๗ มี.ค.๖๒   กษ0920/ว744  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
แจ้งกำหนดการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น กรมวิชาการเกษตร ประจำปี ๒๕๖๑ ส่งภายในวันที่ ๗ มี.ค.๖๒
เอกสารวันที่ : 07/03/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขยายเวลารับบทความ (full paper) และขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ ระหว่างวัน  กษ0920/ว742  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ขยายเวลารับบทความ (full paper) และขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๓-๕ ก.ค.๖๒ ณ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม
เอกสารวันที่ : 07/03/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดปทุมธานี   กษ0920/ว741  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดปทุมธานี
เอกสารวันที่ : 07/03/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  แนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐   กษ0920/ว740  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
แนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
เอกสารวันที่ : 07/03/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  สรุปผลการถอดบทเรียนภายหลังการปฏิบัติ (After Action Review : AAR) การดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้สูญห  กษ0920/ว739  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
สรุปผลการถอดบทเรียนภายหลังการปฏิบัติ (After Action Review : AAR) การดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้สูญหานในวนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
เอกสารวันที่ : 07/03/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขอแจ้งการให้เส้นทางสำหรับเดินขบวนพาเหรด และการใช้เสียงในการจัดแข่งขันกีฬาสามัคคีกรมการข้าว ประจำปี ๒  กษ0920/ว738  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ขอแจ้งการให้เส้นทางสำหรับเดินขบวนพาเหรด และการใช้เสียงในการจัดแข่งขันกีฬาสามัคคีกรมการข้าว ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๑ มี.ค.๖๒
เอกสารวันที่ : 07/03/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขอทราบจำนวนความต้องการเหรียญเฉลิมพระเกียรติ (เหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบ) ในโอการพระราชพิธีบรมราชาภิเ  กษ0920/ว736  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ขอทราบจำนวนความต้องการเหรียญเฉลิมพระเกียรติ (เหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบ) ในโอการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ส่งภายในวันที่ ๗ มี.ค.๖๒ ก่อนเวลา ๑๒.๐๐ น.
เอกสารวันที่ : 07/03/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้แผนบูรณาการวิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพรสู่อุตสาหกรรมยาและการใช้ประโยชน์  กษ0920/ว735  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้แผนบูรณาการวิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพรสู่อุตสาหกรรมยาและการใช้ประโยชน์ (โครงการวิจัยใหม่) ๒๕๖๔ ส่งภายในวันที่ ๒๗ มี.ค.๖๒
เอกสารวันที่ : 07/03/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๒   กษ0920/ว729  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๒
เอกสารวันที่ : 07/03/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  แจ้งผลการตรวจพบปัญหาสุขอนามัยพืช ณ ด่านตรวจพืชท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   กษ0920/ว728  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
แจ้งผลการตรวจพบปัญหาสุขอนามัยพืช ณ ด่านตรวจพืชท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เอกสารวันที่ : 07/03/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  แจ้งผลการตรวจพบปัญหาสุขอนามัยพืช ณ ด่านตรวจพืชท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   กษ0920/ว727  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
แจ้งผลการตรวจพบปัญหาสุขอนามัยพืช ณ ด่านตรวจพืชท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เอกสารวันที่ : 07/03/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  สรุปข่าวกรมวิชาการเกษตร ประจำวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒   กษ0920/ว726  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
สรุปข่าวกรมวิชาการเกษตร ประจำวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒
เอกสารวันที่ : 07/03/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ส่งข้อมูลเตือนภัยการเกษตร ระหว่างวันที ๖ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒   กษ0920/ว725  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ส่งข้อมูลเตือนภัยการเกษตร ระหว่างวันที ๖ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒
เอกสารวันที่ : 07/03/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขอส่งสำเนาคำสั่งกระทรวงเกษตร ๕๐๔/๒๕๖๒ ลว. ๒๗ ก.พ. ๖๒ เรื่องเลื่อนข้าราชการ นางณัฏฐพร อุทัยมงคล  กษ0920/ว724  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ขอส่งสำเนาคำสั่งกระทรวงเกษตร ๕๐๔/๒๕๖๒ ลว. ๒๗ ก.พ. ๖๒ เรื่องเลื่อนข้าราชการ นางณัฏฐพร อุทัยมงคล
เอกสารวันที่ : 07/03/2562 |  ความเร่งด่วน : ปกติ |  นำเข้าข้อมูลโดย : กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (ศทส.) | การเผยแพร่ข้อมูลเป็น : เอกสารส่วนกลาง  ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง Agriculture nature and food valuable and connected The Net  กษ0920/ว720  (ฝ่ายบริหารทั่วไป (สวพ.4))
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง Agriculture nature and food valuable and connected The Netherlands as leader in circular agriculture ส่งภายในวันที่ ๗ มีค.๖๒ ก่อนเวลา ๑๒.๐๐ น.

สั่งพิมพ์